Rzeźba ASP Gdańsk. MNG: Raz, dwa, trzy, rzeźba patrzy! 07.08.2022

Rzeźba ASP Gdańsk. MNG: Raz, dwa, trzy, rzeźba patrzy! 07.08.2022