MNG, Oddział Sztuki Nowoczesnej w Gdańsku. Fangor. Poza obraz. Dlaczego Fangor wychodził poza obraz? Ukraińskojęzyczne spotkanie rodzinne. 23.10.2022

MNG, Oddział Sztuki Nowoczesnej w Gdańsku. Fangor. Poza obraz. Dlaczego Fangor wychodził poza obraz? Ukraińskojęzyczne spotkanie rodzinne. 23.10.2022